Tööalane rehabilitatsioon

NB! Seoses eriolukorraga peatame tööalase rehabilitatsiooni teenuse, välja arvatud juhul, kui nõustamine toimub telefoni või audio- või videokonverentsi vahendusel.

Alates 2016 aastast osutame tööalast rehabilitatsiooniteenust olles partneriks Töötukassale.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele.
Sihtgrupiks on vähenenud töövõimega inimesed vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi­, üldkesk, kutse­ või kõrgharidust).

Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiini­-, spaa- ega taastusraviteenus!
Kliendid saavad soovi korral teenuseid (mis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka) juurde osta. Teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite.

Pesakast OÜ ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi-­ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema!