Sotsiaalne rehabilitatsioon

Pesakast OÜ osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid:

 • Randvere tee 11 (Viimsi spa), Viimsi
 • Kungla 2 (Murumaja), Tõrva

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Tegeletakse puudega inimeste individuaalse nõustamisega, pere –ja grupinõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut ja kohanemist. Eelduseks on inimese tahe ja aktiivsus rehabiliteerimisprotsessis osalemiseks. Tulemuseks on muutused elukvaliteedis ja iseseisva toimetuleku paranemine.

Meie sihtgrupid, kellele teenust osutame, on järgmised:

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 21 lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18 eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad lapsed).
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 21 lg 2 p 2 tähenduses 16­aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad isikud).
 • 16­aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §­s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kellele on määratud töövõimekaotus 40% või enam.

NB! Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiini­-, spaa- ega taastusraviteenus!
Kliendid saavad soovi korral spaateenuseid juurde osta. Teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite.

Pesakast OÜ ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi­ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema!

Majutusega rehabilitatsiooniteenuse raames saavad kõik kliendid saabumispäeval lõunasöögi ja teistel majutuspäevadel hommikusöögi. Teised söögikorrad ostab klient ise. Majutus toimub 2-­kohalistes standardtubades. Majutuse juurde kuulub ka piiramatu veekeskuse kasutamine. Majutuse lisatasu on 50€/in 5­päevase rehabilitatsiooniteenuse perioodi eest.
Invaparkla asub hotelli ees. Sissepääs, hoones liikumisteed ja ruumid on kohandatud puuetega inimese vajadustele. Hooldamist ja järelvalvet majutuse ajal me ei korralda.

Rehabilitatsiooniteenusele tulles peab kliendil olema:

 • kehtiv rehabilitatsiooniplaan,
 • kehtiv puue,
 • suunamiskiri (võib olla elektrooniline) ja isikut tõendav dokument (esmakordselt Pesakast OÜ teenusele tulles)!

Teenusele registreerimine:

Kontakteeruda kas info@rehabilitatsioon.ee või tööpäeviti, 09:00­-17:00, telefonil 5684 8901 (või saata sms)

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimise aluseks on järgmised andmed:

 • registreerimise kuupäev
 • isiku ees­ja perekonnanimi
 • isikukood
 • suunamiskirja number
 • isiku või tema esindaja kontaktandmed reh.teenusele tulemise soovitud aeg