Tutvustus

Pesakast OÜ on rehabilitatsiooniteenuseid osutanud aastast 2010.

Meil on kaks tegevuskohta:

 • Randvere tee 11 (Viimsi spa), Viimsi
 • Kungla 2 (Murumaja), Tõrva

NB!

Vastavalt valitsuse otsusele saavad Viimsi spaa 09.08.2021 spaa- ja saunakeskust külastada vaid Covid-19 vastu vaktsineeritud, Covid-19 läbipõdenud ja negatiivse Covid-19 testiga kliendid.

Kliendi vajadusel ja hetkel valitsevast olukorrast lähtudes, osutame vajadusel teenust ka kliendi kodus ja/või telefoni(interneti teel – Zoom, Skype jne).

Meie missioon
Loome erivajadustega inimestele võimalused tööellu astumisel ja iseseisva tegevusvõime säilitamisel.
Meie visioon
Oleme personaalse lähenemisega rehabilitatsioonikeskus, mis toetab erivajadustega inimesi eneseteostusel.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel juhindume:

 • asutuse protseduurireeglitest
 • kutsekvalifikatsiooni omandamise käigus kogutud teadmistest
 • oskustest täienduskoolitusel omandatud teadmistest
 • PITRA raamatust
 • kliendi tagasiside tulemustest
 • kliendiintervjuu tulemustest

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Pesakast OÜ osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid:

 • Randvere tee 11 (Viimsi spa), Viimsi
 • Kungla 2 (Murumaja), Tõrva

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Tegeletakse puudega inimeste individuaalse nõustamisega, pere –ja grupinõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut ja kohanemist. Eelduseks on inimese tahe ja aktiivsus rehabiliteerimisprotsessis osalemiseks. Tulemuseks on muutused elukvaliteedis ja iseseisva toimetuleku paranemine.

Meie sihtgrupid, kellele teenust osutame, on järgmised:

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 21 lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18 eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad lapsed).
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 21 lg 2 p 2 tähenduses 16­aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad isikud).
 • 16­aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §­s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kellele on määratud töövõimekaotus 40% või enam.

NB! Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiini­-, spaa- ega taastusraviteenus!
Kliendid saavad soovi korral spaateenuseid juurde osta. Teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite.

Pesakast OÜ ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi­ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema!

Majutusega rehabilitatsiooniteenuse raames saavad kõik kliendid saabumispäeval lõunasöögi ja teistel majutuspäevadel hommikusöögi. Teised söögikorrad ostab klient ise. Majutus toimub 2-­kohalistes standardtubades. Majutuse juurde kuulub ka piiramatu veekeskuse kasutamine. Majutuse lisatasu on 50€/in 5­päevase rehabilitatsiooniteenuse perioodi eest.
Invaparkla asub hotelli ees. Sissepääs, hoones liikumisteed ja ruumid on kohandatud puuetega inimese vajadustele. Hooldamist ja järelvalvet majutuse ajal me ei korralda.

Rehabilitatsiooniteenusele tulles peab kliendil olema:

 • kehtiv rehabilitatsiooniplaan,
 • kehtiv puue,
 • suunamiskiri (võib olla elektrooniline) ja isikut tõendav dokument (esmakordselt Pesakast OÜ teenusele tulles)!

Teenusele registreerimine:

Kontakteeruda kas info@rehabilitatsioon.ee või tööpäeviti, 09:00­-17:00, telefonil 5684 8901 (või saata sms)

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimise aluseks on järgmised andmed:

 • registreerimise kuupäev
 • isiku ees­ja perekonnanimi
 • isikukood
 • suunamiskirja number
 • isiku või tema esindaja kontaktandmed reh.teenusele tulemise soovitud aeg

Tööalane rehabilitatsioon

NB! Seoses eriolukorraga peatame tööalase rehabilitatsiooni teenuse, välja arvatud juhul, kui nõustamine toimub telefoni või audio- või videokonverentsi vahendusel.

Alates 2016 aastast osutame tööalast rehabilitatsiooniteenust olles partneriks Töötukassale.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele.
Sihtgrupiks on vähenenud töövõimega inimesed vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi­, üldkesk, kutse­ või kõrgharidust).

Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiini­-, spaa- ega taastusraviteenus!
Kliendid saavad soovi korral teenuseid (mis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka) juurde osta. Teenuse ajal ei toimu igapäevaseid arstivisiite.

Pesakast OÜ ei kindlusta rehabilitatsiooniteenusel viibijat abi-­ja hooldusvahendite ning ravimitega, need peavad kliendil endal kaasas olema!

Hinnakiri

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri
kehtib alates 01.02.2020

füsioterapeudi teenus 42€/h
füsioterapeudi perenõustamine 42€/h
füsioterapeudi grupitöö 20€/h
tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus 42€/h
tegevusterapeudi ja loovterapeudi perenõustamine 42€/h
tegevusterapeudi ja loovterapeudi grupitöö 30€/h
sotsiaaltöötaja teenus 42€/h
sotsiaaltöötaja perenõustamine 42€/h
sotsiaaltöötaja grupitöö 20€/h
eripedagoogi teenus 42€/h
eripedagoogi perenõustamine 42€/h
eripedagoogi grupitöö 20€/h
psühholoogi teenus 42€/h
psühholoogi perenõustamine 42€/h
psühholoogi grupitöö 20€/h
logopeedi teenus 42€/h
logopeedi perenõustamine 42€/h
logopeedi grupitöö 20€/h
arsti nõustamine 45€/h
medõe nõustamine 40€/h
kogemusnõustaja teenus 40€/h

Majutus (hommikusöögiga):
koht kaheses standardtoas 60€/päev

Kontakt