Tegevusteraapia on inimese füüsilise ja psüühilise arengu toetamine, tegevusvõime alalhoidmine ja edendamine, et inimene tuleks võimalikult hästi toime igapäevaelu toimingutega. Tegevusteraapias osalevad inimesed vanuses 1,5-2 eluaastast kuni vanuriteni.

Tegevusteraapia eesmärgid

 • inimene kasutab oma võimalusi mitmekülgselt ja laialdaselt
 • inimene tuleb toime võimalikult isesesvalt
 • inimene elab inimväärset elu

 

Tegevusvõime hindamise eesmärgiks on saada teadmisi indiviidi tegevusvõime tugevatest ja nõrkadest külgedest, edendavatest ja toetavatest teguritest. Läbi indiviidi tegevuseelduste hindamise kohandab tegevusterapeut tegevusi vastavalt indiviidi individuaalsetele vajadustele. Tegevust analüüsitakse pidevalt ja valitakse tegevused, mis soodustavad indiviidile vajalike oskuste kujunemist. Tegevusteraapiat viiakse läbi individuaalselt ja rühmategevusena.

Laste mänguteraapia kuulub tegevusteraapia valdkonda.

Mängu abil on võimalik arendada:

 • füüsilist võimekust
 • psühhosotsiaalseid oskusi
 • õppida tundma oma keha
 • uurima keskkonda

Tegevusteraapias kasutatakse :

 • muusikat
 • maalimist
 • keraamikat
 • kudumist
 • erinevaid mänge
 • õpetatakse kasutama abivahendeid 

 

TEGEVUSTERAAPIA PROTSESS:
 
Patsiendi/kliendi probleemi määratlemine
Tegevusterapeut uurib ja hidab patsiendi tegevus- ja töövõimet.
Tegevusvõimet piiravate tegurite mõju patsiendi igapäevaelule hindavad tegevusterapeut ja patsient koos.
 
Planeerimine
Toetudes probleemimääratlusele ja patsiendi olemasolevate võimete profiilile valivad tegevusterapeut ja patsient üheskoos teraapiaks kohandatud tegevused, mis võimalikult mitmekülgselt tugevdaks tegevusvõimet.
 
Realiseerimine
Tegevusviise kohandatakse tegevusteraapiasse vastavalt patsiendi individuaalsele taastusravi ja arendamise eesmärkidele. Patsiendil püütakse aidata oma probleemi mõista ja lahendada. Selleks rakendatakse patsiendi enda jõuvarusid ja arengut. Tegevusteraapait viiakse läbi individuaalteraapiana ja rühmateraapiana kui osana kollektiivsest tegevusest.
 
Tegevusteraapia meetodid:
Tegevusteraapia on tegevuse teadlik ja eesmärgipärane rakendamine. Tegevusteraapias saab kasutada mitmesuguseid tegevusviise, mida analüüsitakse ja kohandatakse vastavalt patsiendi tegevusvõime taastamise, säilitamise ja edendamise eesmärgile (nt. savitöö abil saab ravida käevigastust ja tundeelu häireid)
 
Tegevusterapeut aitab patsiendil igapäevategevuste harjutamise kaudu (nt toimetulek isikliku hügieeniga, toidu valmistamine, asjaajamised väljaspool kodu) selleni, et patsient oma koduses argielus võimalikult iseseisvalt hakkama saaks. Vajadusel valib terapeut individuaalsed abivahendid ja planeerib patsiendi eluruumis vastavad ümberehitustööd.
 
Laste tegevustraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu tegevusterapeut arendab last tervikuna (sh motoorikat, tunnete väljendamisoskust, keskendumisvõimet)
 
Vajadusel tegevusterapeut nõustab ja juhendab patsiendi lähedasi ja teda hooldavat personali, konsulteerib koduhooldajaid, päevakeskuste/lasteaedade personali, ehitusspetsialiste.