Missioon, visioon

Missioon

Loome erivajadustega inimestele võimalused tööellu astumisel ja iseseisva tegevusvõime säilitamisel.

Visioon

Oleme personaalse lähenemisega rehabilitatsioonikeskus, mis toetab erivajadustega inimesi eneseteostusel.  

Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel juhindume:

 • asutuse protseduurireeglitest
 • kutsekvalifikatsiooni omandamise käigus kogutud teadmistest-oskustest
 • täienduskoolitusel omandatud teadmistest
 • PITRA raamatust
 • kliendi tagasiside tulemustest
 • kliendiintervjuu tulemustest

 

Kliendi tagasiside

 

2013 aastal kogutud anonüümne tagasiside:

Kokku vastas 56 inimest

 • 75% klientidest hindas asutuse asukohta,
 • 70% sai piisavalt infot edasise tegevuse ja eesmärkide kohta;
 • 96% vastanutest oli väga rahul spetsialistide tasemega;
 • 100% pidas asutust invaliidile sobivaks ja liikumisel takistusi ei näinud;
 • 100% tuleks Pesakast OÜ rehabilitatsiooniteenusele uuesti;
 • parimaks teenuseks peeti füsioterapeudi teenust;

2012 aastal kogutud anonüümne tagasiside:

Kokku vastas 45 inimest

 • 70% klientidest hindas asutuse asukohta,
 • 80% sai piisavalt infot edasise tegevuse ja eesmärkide kohta;
 • 95% vastanutest oli väga rahul spetsialistide tasemega;
 • 100% pidas asutust invaliidile sobivaks ja liikumisel takistusi ei näinud;
 • 95% tuleks Pesakast OÜ rehabilitatsiooniteenusele uuesti;
 • parimaks teenuseks peeti füsioterapeudi teenust;

 

2011 aastal kogutud anonüümne tagasiside:

Kokku vastas 25 inimest

 • 60% klientidest hindas asutuse asukohta,
 • 95% sai piisavalt infot edasise tegevuse ja eesmärkide kohta;
 • 95% vastanutest oli väga rahul spetsialistide tasemega;
 • 100% pidas asutust invaliidile sobivaks ja liikumisel takistusi ei näinud;
 • 90% tuleks Pesakast OÜ rehabilitatsiooniteenusele uuesti;
 • parimaks teenuseks peeti füsioterapeudi teenust;