Logopeedilise nõustamise eesmärgiks on aidata kõnepuudega inimesel (re)integreeruda igapäevasesse ellu ravi osutatakse nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Logopeedi tööülesanneteks on:
  • kõnepuude väljaselgitamine, mille käigus uuritakse inimese suulise ja kirjaliku kõne loomet ja mõistmist, kõnet asendavate ja toetavate alternatiivsete kommunikatsioonimeetodite vajadust, kaasates vajadusel ka teisi spetsialiste
  • kõneraviseansside läbiviimine, mis oma sisult ja meetoditelt on patsiendi 
    psühholoogilis-pedagoogiline mõjutamine ja suunamine ja mille eesmärgiks on kõnepuude kõrvaldamine, leevendamine või kompenseerimine
  • kõneravi tulemuslikkuse hindamine, kõnepuudega isiku, tema lähedaste ja teiste erialade spetsialistide nõustamine, regulaarse kõneravivõimaluse väljaselgitamine patsiendi elukohas
Logopeediline töö on ka rehabilitatsiooni osa, mille eesmärgiks on aidata erinevas eas kõnepuudega inimesel (re)integreeruda igapäevasesse ellu.