MEESKOND

Mart Maripuu (psühholoogia)
Katri Siemer (sotsiaaltöö)
Tatjana Solts (logopeedia)
Toomas Kivisalu (arstiteadus)
Aire Hansen (logopeedia)
Talvi Lättemägi (tegevusteraapia)
Katrin Koger (eripedagoogika)
Madli Toots (füsioteraapia)
Kristi Napast (Sotsiaaltöö)
Anu Maiste (Õe põhikoolitus)
Marika Poolakese (kogemusnõustaja; Sotsiaaltöö)
Kairi Miller (loovteraapia; Kunstiteraapiad)
Irina Tohus (õendus; õendus; Õe eriala koolitus; Õe põhikoolitus)
 
Organisatoorsed küsimused, registrerimine järjekorda jne. mob: +372 5684 8901 / info at rehabilitatsioon dot ee

Pesakast OÜ juhatuse liige Gunnar Laak - gunnar at rehabilitatsioon dot ee

Pesakast OÜ registreering majandustegevuse registris.

 

Psühholoog:
Toimelaadi alusel jaotatakse psühhoteraapia võtted ning meetodid kolme rühma:

 • ratsionaalne psühhoteraapia
 • sugestiivne psühhoteraapia
 • emotsionaalne psühhoteraapia kui optimismiravi

Neid meetodeid kasutatakse kas kompleksselt või eraldi, sõltuvalt patsiendist ja tema seisundist.

Füsioterapeut:

 • hindab tugi-liikumisaparaadi seisundit;
 • koostab spetsiaalse raviprogrammi, mis vastab patsiendi vajadustele ja on talle jõukohane;
 • jälgib raviprotsessi ja muudab eelnevalt koostatud programmi, kui see on vajalik;
 • aitab perekonnal aru saada haige probleemidest ning mõista, kas ja millal on vaja pakkuda abi;
 • annab patsiendile nõu õigete abivahendite valimisel;- annab soovitusi, milliste teiste erialaspetsialistide poole pöörduda probleemi 
 • paremaks lahendamiseks (manuaalterapeut, tegevusterapeut, jne);
 • veendub, et ravilt lahkudes on patsient saanud vajalikud juhised edasi tegutsemiseks.

Sotsiaaltöötaja:

 • vastutab teenuse läbiviimise eest vastavalt teenuse kirjeldusele ja klientide päevakavas kokkulepitud aja-ja tegevuskavale,
 • vormistab ja esitab pärast teenuse osutamist andmestikud ning koostab iga kliendi kohta koondkokkuvõtte,
 • osaleb aktiivselt teenuse arendamises (kogub klientide tagasisidet ja organiseerib selle ettevõttesisese edastamise),
 • osaleb rehabilitatsioonivajaduse hindamisel ja planeerimisel ning koostab hinnangud
 • viib läbi vajadusel rehabilitatsiooniplaanide täiendamised ja täitmise juhendamised

Psühhiaater:

 • osaleb rehabilitatsioonivajaduse hindamisel ja planeerimisel ning koostab hinnangud
 • vormistab andmestikud,
 • viib läbi vajadusel rehabilitatsiooniplaanide täiendamised ja täitmise juhendamised.

Eripedagoog, logopeed:

 • vastutab eripedagoogi ja logopeedi teenuse läbiviimise eest vastavalt teenuse kirjeldusele
 • vormistab ja esitab pärast teenuse osutamist andmestikud
 • osaleb rehabilitatsioonivajaduse hindamisel ja planeerimisel ning koostab hinnangud
 • viib läbi vajadusel rehabilitatsiooniplaanide täiendamised ja täitmise juhendamised.

Õde:

 • osaleb rehabilitatsioonivajaduse hindamisel ja planeerimisel ning koostab hinnangud
 • vormistab andmestikud
 • viib läbi vajadusel rehabilitatsiooniplaanide täiendamised ja täitmise juhendamised
 • koostab vajadusel isiku hooldusplaani hügieenitoimingute osas.